Ang DULANSANGAN” o dula sa lansangan ay ang programa-patimpalak na isasagawa sa pagdaraos ng isang parada na may layuning ipaalam at ikintal sa isipan ng ating mga mamamayan ang ginintuang kasaysayan ng Malolos, iba’t ibang bayan, iba’t ibang probinsya sa pamamagitan ng pagsasadula ng mga piling tagpo na naganap sa ating lungsod.

Ipaalam at ikintal sa isipan ng ating mga mamamayan lalo na sa mga kabataan at maging ng buong lahing Pilipino ang pakikibaka ng ating mga ninuno at ang kahalagahan ng ginintuang kasaysayan ng Malolos sa pamamagitan ng pagsasadula ng mga tagpo na bumuo sa kasaysayan ng bayan ng Malolos;

Maibahagi ng bawat mag-aaral sa Paaralang Elementarya at Sekondarya ang kanilang mga talento at kaalaman sa pagsasadula ng Kasaysayan partikular na sa mga bahagi ng kasaysayan na nagtatahi sa Unang Republika sa Asya.