Ang Pamahalaang Lungsod ng Malolos sa pamamagitan ng Tanggapan ng Sining, Kultura, Turismo at Palakasan ay muling nagdaos ng taunang “Fiesta Republica”. Isa sa mga gawain ay Hataw sa Sining isang patimpalak sa larangan ng pagsayaw at pagtugtog ng mga banda. Mayroong dalawa (2) na kategorya: Hataw sa Republica: Hip-Hop Dance Contest at Rakrakan sa Republica: Battle of the Bands.

Maipakita ang natatanging talento ng mga mamamayang Pilipino sa pag-awit, pagsayaw, at pagtugtog ng iba’t ibang musika.