Ang FIESTA REPUBLICA ay isang parangal sa Kasaysayan at Demokrasyang Filipino na isinasagawa sa makasaysayang Lungsod ng Malolos. Ito ay may dakilang layuning angkinin ng mga Pilipino ang tagumpay na ipinaglaban ng ating mga bayaning ninuno sa loob nang mahigit na 300 daang taong tayo ay napasailalim ng mga mananakop na Kastila na nagtapos sa deklarasyon ng Unang Republika ng Pilipinas nuong Ika-23 ng Enero 1899 sa loob ng Simbahan ng Barasoain.

Iyon ang "Crowning Glory" ng lungsod ng Malolos kungsaan ito ang naging sentro ng Pamahalaan na nanguna sa iba't ibang larangan ng buhay--- sa pulitika, sa edukasyon, siyensiya, miltarya at sa komersyo-- dahilan upang maging unang Kapital ng Pilipinas ang Malolos.

Bagama't maigsi ang naging buhay ng Pamahalaang Rebolusyonaryo, hindi dapat maliitin ang kahalagahan nito sa buhay ngayon ng mga Filipino. Sa maikling panahong ito naging ganap na malaya ang Pilipinas, isang aral na dapat balik-balikan ng ating mga mamamayan upang laging may magpaalala sa ating lahat na minsan sa yugto ng ating kasaysayan ang hamak na pueblong ito ng Malolos sa lalawigan ng Bulacan ay nanguna at naging saksi sa pagsilang ng BANSANG PILIPINAS.